Budgetbeheer

FinanZien

Beschermingbewind en Budgetbeheer

Budgetbeheer 


Voor iedereen is het een duidelijk gegeven. Het leven wordt steeds duurder, de regels moeilijker en het lijkt wel of met hetzelfde inkomen steeds minder mogelijk is. Iedereen kent de uitspraak “mijn maand duurt langer dan mijn inkomen”. Voor steeds meer mensen is dit een waarheid en wordt het steeds moeilijker om de rekeningen te voldoen waardoor schulden ontstaan. Om niet continue hiermee geconfronteerd te worden, wordt de post niet meer geopend en op een zeker moment bestaat het grootste deel van de post uit aanmaningen en brieven van incassobureaus en deurwaarderskantoren. 


Herkent u bovenstaand scenario of heeft u onderkend dat dit ook bij u speelt dan kunnen wij hulp bieden door uw administratie en geldzaken van u over te nemen. U kunt zich dan bij ons aanmelden voor budgetbeheer (ook wel inkomensbeheer genoemd). Budgetbeheer is bedoeld voor mensen die hun geldzaken en administratie uit handen willen geven zonder tussenkomst van een rechter. Het is dus een overeenkomst die u aangaat op vrijwillige basis. De afspraken die wij maken zijn niet vrijblijvend van aard en zullen ook schriftelijk worden vastgelegd in een contract wat wordt ondertekend. 


Voor het budgetbeheer bieden wij u een drietal mogelijkheden, namelijk Small, Medium en Large. 


Voorafgaand aan het budgetbeheer wordt er een afspraak gemaakt bij u thuis. Wanneer u graag wilt dat er een hulpverlener of iemand anders bij dit gesprek aanwezig is, is dat natuurlijk geen probleem. Het eerste gesprek is bedoeld om te kijken wat voor u van toepassing is. Wanneer u besluit dat u van onze diensten gebruik wilt maken dan kunnen we hiervoor een overeenkomst opstellen en ondertekenen. Ook zal u gevraagd worden om een aantal machtigingen te ondertekenen om het budgetbeheer op een goede wijze uit te kunnen voeren. 


Om het traject zo snel mogelijk te kunnen starten dienen alle papieren van inkomsten, uitgaven en eventuele schulden aanwezig te zijn.

Op basis van deze stukken wordt een voorlopig budgetplan opgesteld en aan u toegestuurd en na goedkeuring van u kan het budgetbeheer van start gaan. 


Afhankelijk van het door u gekozen pakket bestaan de werkzaamheden voor het budgetbeheer uit: 

 • Aanmaken en opstarten van het dossier
 • Inventariseren van de inkomsten, uitgaven en schulden
 • Opstellen van een budgetplan
 • Openen van een beheerrekening
 • Aanschrijven van de inkomensinstanties en wijzigen van gegevens
 • Aanschrijven van de (afgesproken) vaste lasten en wijzigen van gegevens
 • Aanvragen kwijtschelding bij de lokale belastingen
 • Aanvragen toeslagen
 • Informatie inwinnen bij de relevante instanties
 • Uitvoeren van betalingen zoals opgenomen in het budgetplan
 • Dossiercontrole na drie maanden
 • Telefonische afhandeling van vragen
 • Postverwerking (indien gewenst kan de post aan u worden verzonden na verwerking)


U ontvangt maandelijks een overzicht van de mutaties welke op de beheerrekening hebben plaatsgevonden of u heeft toegang tot het cliënten portal zodat u de beheerrekening op elk moment kunt inzienBij zowel Budgetbeheer Medium als Large zult u periodiek een bedrag aan huishoudgeld ontvangen.


Budgetbeheer Small


Budgetbeheer Medium


Budgetbeheer Large

© FinanZien 2013-2021

Algemene voorwaarden

AVG Verklaring