Budgetbeheer Large

FinanZien

Beschermingbewind en Budgetbeheer

Budgetbeheer Large


Dit is de meest uitgebreide vorm van budgetbeheer. De werkzaamheden zijn vergelijkbaar met de werkzaamheden binnen het beschermingsbewind. Er wordt echter geen rekenschap afgelegd bij de kantonrechter en u dient zelf zorg te dragen voor de belastingaangifte.

Indien gewenst kan deze voor box 1 wel door ons verzorgd worden tegen een meerprijs.

De aangifte zal gedaan worden op basis van de informatie welke wij van u ontvangen hebben. 


Ontvangt u nota's van posten die niet zijn opgenomen in het budgetplan, dan dient u deze ook zo snel mogelijk aan ons toe te sturen. Ook de nota's van de opgenomen posten dient u zo snel mogelijk aan ons door te sturen. Dit kunt u doen per post of per mail.


Terug


© FinanZien 2013-2020

Algemene voorwaarden

AVG Verklaring