Budgetbeheer Medium

FinanZien

Beschermingbewind en Budgetbeheer

Budgetbeheer Medium


Budgetbeheer Medium is uitgebreider dan het Small pakket wat door ons wordt aangeboden. Naast de betaling van de vier vaste lasten kunt u ook de overige vaste lasten door ons laten voldoen. Dit houdt in dat wij ook zorgdragen voor de betaling van abonnementen, contributie van bijvoorbeeld sportverenigingen e.d.


Bij Budgetbeheer Medium kunt u na de betaling van alle vaste lasten kiezen voor twee mogelijkheden. U krijgt periodiek een bedrag aan huishoudgeld en het restantsaldo wordt door ons op de beheerrekening gereserveerd voor onvoorziene uitgaven zoals bijvoorbeeld de jaarafrekening van de energie. De andere mogelijkheid is dat u het restant saldo in een keer op uw rekening overgemaakt krijgt. Wanneer u voor deze optie kiest wordt er NIET gereserveerd voor onvoorziene omstandigheden.


Bij aanvang van het traject wordt dit afgesproken en de afspraak wordt ook in de overeenkomst vastgelegd.


Terug© FinanZien 2013-2020

Algemene voorwaarden

AVG Verklaring