Mijn Onview

FinanZien

Beschermingbewind en BudgetbeheerMijn Onview


Inzage in uw leefgeld- en/of beheerrekening kunt u verkrijgen via Mijn Onview.


U kunt inloggen met de inloggegevens die u heeft gekregen van uw bewindvoerder.


Voor de volledigheid staat hieronder de handleiding van Mijn Onview


Handleiding Mijn Onview

© FinanZien 2013-2020

Algemene voorwaarden

AVG Verklaring